loader image

Rättsområden

Medarbetare

Kontakt

Om oss

VI ÄR FRÖDING

Jurister inom familjerätt, socialrätt, asylrätt samt affärsjuridik. Vi finns i Karlstad, Stockholm, Filipstad, Göteborg & Malmö.

Våra rättsområden

Familjerätt

Vi på Fröding har stor och gedigen kunskap inom familjerättsliga ärenden. Vi behandlar juridiska frågor om äktenskapsskillnad, vigsel, underhållsskyldighet, vårdnad om barn, barns boende, umgänge, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.

Migrationsrätt

Fröding biträder sökanden som är missnöjda med Migrationsverkets beslut. Vi erbjuder rådgivning i asylansökan, förvarsärenden, ärenden om överföring enligt Dublinförordningen eller ansökan om svenskt uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning.

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträde inom social- och förvaltningsrättsliga områden. Vi har även stor erfarenhet som särskild företrädare för barn och tar gärna uppdrag rörande följande socialrättsliga områden. LVU, LVM, LPT, LRV.

Affärsjuridik

Fröding bistår företag med kontinuerlig juridiska rådgivning. Hos oss kan Du även få hjälp med arbetsrättsliga ärenden. Vi upprättar uppdragsavtal, samarbetsavtal, aktieägaravtal och andra handlingar som är nödvändiga för din verksamhet.

Rättskydd

I samband med tvister som rör privatlivet. För att rättskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkring före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har vissa regeler som måste lydas.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar).

Kontakta Fröding Juristbyrå

Om Fröding Juristbyrå

Fröding juristbyrå är specialiserad inom familjerätt, socialrätt, asylrätt samt affärsjuridik. Vi är en allmänpraktiserande byrå med en lösningsorienterad arbetsmetod. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom våra rättsområden, särskilt i processföring i domstolarna.

Vår målsättning är att alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter och se till att klientens rättigheter tillvaratas genom hela rättsprocessen. Vi arbetar alltid mot en seger här på Fröding juristbyrå. Vi finns i Karlstad, Stockholm, Filipstad, Göteborg & Malmö. Våra jurister är oftast begärda och är därför verksamma i hela landet. Vi prioriterar tillgänglighet för våra klienter och ser till att eventuella frågor besvaras skyndsamt.