loader image

Rättsområden

Medarbetare

Kontakt

Om oss

Migrationsrätt

Fröding biträder sökanden som är missnöjda med Migrationsverkets beslut.

Vi erbjuder rådgivning i asylansökan, förvarsärenden, ärenden om överföring enligt Dublinförordningen eller ansökan om svenskt uppehållstillstånd på grund av arbete eller anknytning.

Vi åtar oss även uppdrag som offentliga biträden i migrationsärenden och hjälper då sökande med kommunikationen med Migrationsverket och eventuellt domstolen. Riskerar Du som har sökt asyl att bli utvisad, kan Du ha rätt till juridiskt biträde kostnadsfritt. Detta gäller även personer som tagits i förvar med stöd av utlänningslagens bestämmelser.

Migrationsrätt