loader image

Rättsområden

Medarbetare

Kontakt

Om oss

Rättshjälp

Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälp innebär att du kan få hjälp att betala delar av kostnaden i ärenden som inte går att klara inom rådgivningstiden (två timmar). Rättshjälpen täcker del av kostnaden för jurist eller annan sakkunnig person.

Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter. För att få rättshjälp ska du som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, och det ska finnas behov av juridisk hjälp samt att det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

Rättshjälp