loader image

Rättsområden

Medarbetare

Kontakt

Om oss

Rättsskydd

Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan finansiera dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist.)

i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i din försäkring ska träda in måste tvisten ha uppstått med en annan part. Du ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och en del försäkringar har som regel, att du ska ha haft din försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Om du har en tvist med någon som du har varit gift eller sambo med, gäller vanligtvis inte rättsskyddet om tvisten uppstår inom två år efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Handlar tvisten om att överklaga ett myndighetsbeslut gäller inte rättsskyddet.

Rättskydd