loader image

Rättsområden

Medarbetare

Kontakt

Om oss

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentliga biträde inom social- och förvaltningsrättsliga områden.

Vi har även stor erfarenhet som särskild företrädare för barn och tar gärna uppdrag rörande följande socialrättsliga områden.

Lagen om vård av unga (LVU) Lagen om vård av missbrukare (LVM) Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) Vid mål gällande tvångsvård förordnar domstolen ett offentligt biträde som bekostas av staten. Önskemål om offentligt biträde kan alltid göras. Om inget offentligt biträde förordnas kan Du anlita ett privat ombud.

Socialrätt