FAMILJERÄTT

Ekonomisk familjerätt / familjerätt

AFFÄRSJURIDIK

Upprättande av avtal/ Verksamhetsöverlåtelse

MIGRATIONSRÄTT

Uppehålls- och arbetstillstånd

Fröding Jurist

SOCIALRÄTT

LVU, LVM, LPT och LRV

RÄTTSSKYDD & RÄTTSHJÄLP

Ersättning för ombuds- och rättegångskostnader

OM FRÖDING

Fröding är specialiserad inom familjerätt, socialrätt, asylrätt samt affärsjuridik. Vi är en allmänpraktiserande byrå med en lösningsorienterad arbetsmetod. Vi har lång och gedigen erfarenhet inom våra rättsområden, särskilt i processföring i domstolarna.

Vår målsättning är att alltid att skapa de bästa förutsättningarna för våra klienter och se till att klientens rättigheter tillvaratas genom hela rättsprocessen. Vi arbetar alltid mot en seger. Vi finns i Filipstad och karlstad. Våra biträdande jurister är oftast begärda och är därför verksamma i hela landet. Vi prioriterar tillgänglighet för våra klienter och ser till att eventuella frågor besvaras skyndsamt.